Mål med omtanke

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse (KORA) har offentliggjort en analyse som viser, at der kan være utilsigtede negative effekter ved resultatbaseret styring. Selvom der kan stilles spørgsmål ved analysens metode, så har den straks pustet til debatten om, hvorvidt målstyring er af det gode eller det onde. Opfattelsen blandt mange pædagoger, socialrådgivere, lærere og sygeplejersker er, at de bruger en uforholdsmæssig stor …