En karriere som burhøne

Det nye sort inden for kontorindretning er storrum. Flere og flere medarbejdere placeres på mindre og mindre plads. Strategien er i højere grad udtænkt blandt økonomer end blandt HR-folk. Fokus er på selskabets omkostninger frem for medarbejdernes trivsel. Det kan på den lange bane vise sig at være en dyr strategi.

Tommelfingerreglen ved kontorindretning er, at du skal regne med ca. 25 m2 pr. medarbejder. Men spændet er stort. Fra ned til 8-9 m2 og op til 35-40 m2. Tendensen går entydigt i retning af stadig mindre plads. Hovedparten af de danske kontorarbejdere sidder i dag i storrum forstået som lokaler med mere end fire medarbejdere.

Opgaven med at minimere pladsen hjælpes dygtigt på vej af arkitekter, som har specialiseret sig i indretning af ”kloge” arbejdspladser. Et af de mere succesfulde arkitektfirmaer på dette felt er Signal Arkitekter. De udmærker sig også ved at være et arkitektfirma, hvis arbejde er båret af data. Signal har efter eget udsagn de seneste 15 år samlet data via interviews, undersøgelser, observationer etc. En af forklaringerne på deres succes er derfor uden tvivl, at de taler samme excel-sprog, som selskabernes øverste ledelse. Hvis vi kan reducere antallet af kontorkvadratmeter ved at bruge dem mere effektivt, er der mange penge at spare. Efter lønninger er det ofte huslejen, som fylder mest på virksomhedens udgiftsbudget.

Der er ikke tvivl om, at nogle medarbejdere stortrives i storrum. Der er heller ikke tvivl om, at der er visse funktioner, som vanskeligt fungerer i enmandskontorer. Forestil dig rummet hvorfra der handles aktier, obligationer og valuta. Mit eget kendskab til området indskrænker sig til den gamle film Wall Street med Michael Douglas og Charlie Sheen. Med den film i baghovedet er det svært at forestille sig den unge Bud Fox bedrive hans forretning fra et enkeltmandskontor.

Jeg vil heller ikke udelukke, at det er et generationsspørgsmål. De unge er mere til storrum end os ældre. De fungerer fint i rum med mange aktiviteter på én gang. Min empiri på området indskrænker sig til min 11-årige søn, som formår at spille på pc, høre musik og se TV på samme tid. Men nu indretter vi ikke kontorerne alene til Generation Z, men også til dem på min egen alder.

Signal Arkitekter er godt klar over, at udførelsen af visse funktioner kræver ro. Det har de tal for. I løbet af en almindelig arbejdsdag udfører 21 pct. af medarbejderne koncentrationskrævende arbejde, mens 32 pct.laver almindeligt kontorarbejde. Resten kommer ikke på kontoret, er ude af huset til møder eller sidder i interne møder. Konklusionen er, at kontorer ikke udnyttes effektivt nok, og at vi derfor kan reducere antallet af faste arbejdsstationer. For dem der skal koncentrere sig, indrettes der stillekontorer, som man kan trække sig tilbage til, når man har behov for det.

Mit postulat vil være, at der er medarbejdere, som har behov for ro – ikke kun en del af arbejdsdagen men hele arbejdsdagen. Og hvis ikke de får ro, så reduceres deres trivsel og effektivitet og dermed deres produktivitet. Det er jo ikke uden grund at mange tyr til en hjemmearbejdsdag, hvis de skal have noget fra hånden.

Ved en konference om Fremtidens Kontor i maj arrangeret af Estate Media forklarede kommunaldirektøren for Faaborg-Midtfyns Kommune, at medarbejderne var blevet bedre til at samarbejde, efter at de var blevet placeret i storrum. Det overrasker mig ikke. Den fysiske nærhed bør gøre det lettere at samarbejde, og det er selvfølgelig en væsentlig positiv effekt på en moderne arbejdsplads. Men evnen til samarbejde siger intet om trivslen. Og det burde ikke være svært at afdække: Hvordan er din generelle trivsel? Er den bedre, uændret eller dårligere nu, end før I flyttede?

Eller måske endnu mere enkelt: Hvornår arbejder du mest effektivt: Når der er støj, eller når der er ro? Et forskningsprojekt fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Center for Indeklima på DTU viser, at støj giver medarbejderne hovedpine, ringere trivsel samt ringere arbejdsevne.

Storrum påvirker også sygefraværet. En undersøgelsen fra 2011 udført af forskere fra Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at medarbejdere i fælleskontorer og i åbne kontorlandskaber rapporterer om op til 62 procent flere sygedage end personer i enkeltmandskontorer.

Misforstå mig ikke. Jeg er ikke generelt imod storrum. Og jeg har respekt for de chefer, som tror så meget på strategien, at de tager deres egen medicin. Som selv sætter sig blandt medarbejderne. Det at man går foran med det gode eksempel passer fint med mine egne ledelsesidealer. Tilsvarende kan min respekt ligge på et meget lille sted i de virksomheder, hvor ledelsen gennemtvinger storrum for alle – lige bortset fra direktionen, som har behov for at sidde alene.

Storrum kan være en fordel, men i stedet for at tro, at One Size Fits All, så inddrag dine medarbejdere i spørgsmålet om, hvordan de skal sidde. Nogen vil foretrække storrum, andre har behov for mindre kontorer. Og hvis du er en dygtig leder og kender dine medarbejdere, så ved du også, hvornår ønskerne udtrykker selvindsigt, og hvornår du godt kan give et blidt puf.

 

Skrevet af

1 kommentar

  • Carl Callesen

    Hos os bruger vi plantevægge til at opdele rummet, så man ikke føler at man sidder ovenpå hinanden. Det fungere super godt, selvom vi stadig er mange på ret lidt plads. Men det grønne i indretningen, gør bare at man føler det mere hyggeligt, samtidig med at planterne er gode for indeklimaet.

EFTERLAD EN KOMMENTAR