Lad de små fisk slippe

Det er ikke alle medarbejdere, der melder sig syge, som er syge. Men det er hovedparten. Det er ikke alle ledige, der ønsker et job. Men det er hovedparten. Det er ikke alle medarbejdere, der går på arbejde, optaget af at gøre en god indsats. Men det er hovedparten.

Det er ikke alle, der modtager kontanthjælp, som er berettiget hertil. For et års tid siden portrætterede TV2 fx den stærkt kriminelle Levakovic-familie. Mange af familiemedlemmerne levede på overførselsindkomst. Udsendelserne vakte berettiget forargelse. Men derfra og til at slutte, at hovedparten af kontanthjælpsmodtagerne er kriminelle, er der alligevel et stykke vej.

Det er utilgiveligt naivt at tro, at der ikke er nogen, som vil snyde og bedrage. Der er og vil altid være nogen, som snyder og bedrager for at skaffe sig selv fordele eller goder. Den konstatering er ikke så interessant. Meget mere interessant er diskussionen af, hvad vi vil gøre for at fange og straffe dem.

Folketinget behandler for tiden et lovforslag om inddragelse af asylansøgeres midler. Da det kom frem, at midlerne fx kunne omfatte vielsesringe, startede det en voldsom debat. Baggrunden for lovforslaget er det meget rimelige princip, at man ikke kan modtage hjælp, hvis man kan forsørge sig selv. Men man går efter min mening her efter de små fisk. Jeg kan ikke udelukke, at nogle af de flygtninge, som søger ly og beskyttelse i Danmark, er formuende. Men jeg tror, at det er en meget lille gruppe. Og ved at forsøge at fange denne meget lille gruppe, så generer vi en masse ulykkelige mennesker på flugt. Ligesom vi internationalt sætter vores gode omdømme over styr.

Vi skal som ledere passe på, at vi ikke opstiller kontrolmekanismer for at fange alle, og dermed kommer til at genere de mange, som pligtopfyldende passer deres arbejde. Som Henrik Burkal, adm. direktør for Rema 1000 udtalte til bladet Lederne: ”Jeg ser ofte regler, der er lavet, fordi én ud af 100 ikke kan finde ud af en given ting, og så vil man hellere lave en skør, overflødig regel, der gælder alle, frem for at tage en snak med den ene, der har problemet”.

Misforstå mig ikke: Jeg bliver også vred og krænket, hvis jeg konstaterer snyd og bedrag. I forhold til medarbejderne kan det i alvorlige tilfælde udløse en advarsel eller en opsigelse. Men jeg lever med visheden om, at nogen snyder, uden at blive opdaget. For alternativet vil være ubærligt for de mange, som ikke snyder.

Skrevet af

2 kommentarer

  • Hans Thomsen

    Meget enig, man skal nemlig tænke på de omkostninger direkte og indirekte der er forbundet med massiv kontrol. Viser man tillid, lader man sikkert nogle skære genvej, men frigører også ressourcer fra de mange som ikke skal kontrolleres unødigt.

    • Lars Mortensen

      God pointe!

EFTERLAD EN KOMMENTAR