LinKS er en god investering

I september 2015 deltog jeg, sammen med 22 andre topledere i lederuddannelsesprogrammet LinKS@Wharton G3 Governance & Strategy Program i USA. Herudover deltog 20 “FIRST in line” ledere, der langt det meste af tiden havde program for sig selv, men også deltog i et par af vores sessions og oplæg. Deltagerne var en god blanding af danskere, svenskere, nordmænd og færinger.

Deltagerne på mit hold var en perfekt blanding af folk med længere ledelseserfaring, både fra det private, kommunale, statslige og interesseorganisationer – og fra direktion og bestyrelser.  Vi var alle blevet bedt om at forberede en problemstilling, som vi gerne ville drøfte med de andre i løbet af ugen, og derudover havde vi fået en del meget interessant og tungt litteratur, der gav en god ballast, inden ugen gik i gang. Endelig blev der foretaget interviews med hver enkelt, så LinKS havde et klart billede af vores profil og udfordringer.  Ugen var tæt pakket – først med et interessant besøg på ambassaden i Washington, tænketanken The Heritage Foundation og gode oplæg fra danske og udenlandske militærfolk og ansatte i den private sektor. Herefter fulgte fire dage på “den rigtige” skolebænk, på Wharton i Philadelphia. Undervisningen startede tidligt hver morgen, med gode relevante oplæg, og med mulighed for diskussioner, spørgsmål og udveksling af personlige ledelseserfaringer holdt op imod de forskellige underviseres gennemgang. Der var et klart fokus på strategisk tænkning med perspektiv fra både bestyrelse og direktion – og med deltagernes egen beslutningskraft og refleksioner som omdrejningspunkt.

Der var en tydelig tilstedeværelse af LinKS under hele forløbet, og der var stor lydhørhed for kommentarer og input fra alle deltagere. Det virkede meget professionelt og som et forløb, der aldrig får lov til at blive statisk.

Noget andet, som var særlig givtigt ved at deltage i LinKS-programmet, er det netværk man bliver en del af, får mulighed for at tale med i løbet af ugen, og som jeg siden har anvendt flittigt, som sparringspartnere. Fordi der var så stor diversitet, men alligevel mange fællestræk, har det givet mig en mulighed for at tale ledelse med folk, jeg normalt ellers ikke ville være kommet i nærheden af. Slutteligt vil jeg gerne fremhæve den opfølgning, der finder sted fra LinKS’ side. Efter hjemkomst blev både jeg selv og min administrerende direktør (som deltog på “FIRST in line”) kontaktet af LinKS, og herefter afholdt vi et opfølgningsmøde i forhold til vores problemstillinger, inden vi tog afsted. Outcome af det blev, at LinKS tilbød os at trække på deres netværk, da de havde kontakt med en stor dansk virksomhed, der havde været igennem nogle af de samme ledelsestiltag, som vi gerne vil arbejde med i den kommende tid. Mødet med virksomheden var særdeles givtigt, og gav mange gode redskaber til at komme videre – alt sammen holdt sammen med alt det, vi havde lært på Wharton. Alt i alt er en deltagelse i LinKS’ lederuddannelsesprogram en givtig investering, der ikke blot skal ses som en uges hård undervisning på skolebænken, men både netværk, viden og en professionel opfølgning fra folkene bag LinKS.

 

Yderligere oplysninger:

LinKS@Wharton Governing Dynamic Strategies 2016 finder sted fra den 30. oktober til den 4. november 2016. Formålet er at udfordre rammen om de mentale modeller i direktions- og bestyrelsesarbejde for optimal værdiskabelse. Det koster 69.500 kr. plus moms, rejse og ophold. Du kan søge om deltagelse via www.linkslabs.com/da/

 

Om forfatteren:

Pia Allerslev er Børne- og Ungdomsborgmester i København, valgt for partiet Venstre.

 

Billede:

Benjamin Franklin grundlagde The Wharton School, som er verdens ældste og en af de mest førende business schools.

Skrevet af

EFTERLAD EN KOMMENTAR