MLE på Harvard – intenst, krævende og udbytterigt

Ledelseskurset “Institute for Management and Leadership in Education (MLE)” på Harvard er over årene udviklet til at være en institution i branchen for højere uddannelse. MLE har eksisteret i ca. 35 år og optager årligt ca. 150 kursusdeltagere. Der er rift om pladserne. Jeg skulle skrive en motiveret ansøgning samt fremsende opbakkende skrivelse fra daglig leder og kollega på samme niveau som jeg selv. Jeg hørte om kurset via andres positive omtale af forløbet – både andre kolleger på KU samt udenlandske kolleger.

MLE ligger oftest sidst i juni måned. Det strækker sig over to uger.

Sektoren for højere uddannelse er kraftigt påvirket af ”retten til den frie tanke”, der er en grundforudsætning i særlig al forskning og i mindre grad også i undervisning. Det giver anledning til en række specielle ledelsesforhold, hvor administrationen sjældent har et ledelsesdefineret mandat. Ledelse i denne sektor er påvirket af, at argumentet bærer den gode ledelsesbeslutning frem – ikke autoritær ledelse. Det er mit indtryk, at dette i øvrigt kan siges om mange vidensbaserede private virksomheder også – men i universitetssektoren er det generelt og udtalt. Ligeså er flygtigheden / dynamikken forholdsvis stor i universitetssektoren, der er underlagt en synlig international konkurrence. MLE´s hovedtema er, hvordan man agerer mest hensigtsmæssig som leder i dette klima.

Deltagerne på MLE kommer fra hele verden med en overhyppighed fra USA – naturligt nok. Alle deltagere varetager en eller anden form for topledelse i deres hjemmeorganisation. Det kan både være inden for kerneaktiviteterne – forskning og uddannelse – samt inden for det administrative felt. Deltagerkredsens sammensætning var med til at skabe et fantastisk læringsmiljø, og over de to uger var der forskellige sociale arrangementer, der bragte os sammen. Jeg har i dag et omfattende netværk med nogle af de øvrige deltagere, og det er løbende en fordel at kunne sparre med dem om problemstillinger på Københavns Universitet.

I månederne op til at kurset startede, blev der distribueret et omfattende materiale til læsning, og der skulle produceres to mini-cases. De to mini-cases handlede om forhold, som jeg gerne ville behandle på MLE i et neutralt ledelsesrum sammen med de øvrige deltagere. Arbejdet var organiseret i minigrupper, som fungerede under hele forløbet. Det gav et godt indtryk, at der var blevet arbejdet med deltagernes CV inden kursusstart, og at dette indgik i gruppesammensætningerne.

Det største enkeltemne var selvindsigt i min ledelsesstil. Undervisningen heri foregik på en interaktiv måde, hvor jeg (og de øvrige deltagere) undervejs gennemgik en rejse længere og længere ind i en bedre forståelse af mit eget reaktionsmønster på almindelige og daglige ledelsessituationer. Underviseren – professor Robert Kegan – var enestående, og jeg har aldrig oplevet noget tilsvarende. Det viste sig gradvist for os, at den største hindring for ændring / forbedring er vores egen tænkning om situationen. Jeg forstod på de øvrige deltagere, at de generelt delte denne oplevelse.

Et andet stort emne var ”Reframing Academic Leadership”, hvor der arbejdes med udfordringerne ud fra forskellige perspektiver. Centralt heri var, at den ledelsessituation, der kan se tåget ud fra ét perspektiv, måske giver åbenlys mening, når der anvendes et andet perspektiv. Dette undervisningsforløb lukkede op for andre måder at tænke ledelsesudfordringer på. Samlet blev der fokuseret på spørgsmålet: ”Hvordan kan man bedre se mening i arbejdet på et universitet påvirket af flygtighed / dynamik / konkurrence”. Andre emner var ”Future Trends” i universitetssektoren globalt, universitetsøkonomi (nok det mindst værdiskabende tema på MLE – det var for trivielt og hverdagsagtigt), Making Excellence Inclusive i universitetssektoren (dvs. hvordan øges andelen af farvede, latinoer, kvinder mv.) og Gruppedynamik.

MLE benyttede også undervisere fra andre universiteter end Harvard. Disse universiteter havde typisk udmærket sig ved at have gennemgået et helt særligt forløb / imponerende udvikling mv.

Samlet set kan jeg give MLE mine varmeste anbefalinger. Jeg har ikke tidligere oplevet så intenst og krævende et kursusforløb, der umiddelbart gav mig redskaber med hjem.

 

Yderligere oplysninger:

Deltagelse i MLE koster 7.860 US$, hvortil kommer transport og ophold. Du kan søge om optagelse her.

 

Om forfatteren:

Anders Boe Hauggard er vicedirektør ved Campus Service, Københavns Universitet.

 

Om billedet:

Statue af John Harvard. Harvard University er det ældste af de amerikanske universiteter. Det blev grundlagt i 1636. I 1639 tog det navn efter præsten John Harvard, der efterlod universitetet en betydelig formue.

EFTERLAD EN KOMMENTAR