Lars Mortensen

Mål med omtanke

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse (KORA) har offentliggjort en analyse som viser, at der kan være utilsigtede negative effekter ved resultatbaseret styring. Selvom der kan stilles spørgsmål ved analysens metode, så har den straks pustet til debatten om, hvorvidt målstyring er af det gode eller det onde. Opfattelsen blandt mange pædagoger, socialrådgivere, lærere og sygeplejersker er, at de bruger en uforholdsmæssig stor …

Sætter du dit eget hold?

Jesper Lok blev ansat som adm. direktør for DSB i 2012. Mindre end to år senere var direktionen skiftet ud. Jesper Lok er nu selv fortid i DSB, men hans ageren, som ikke er unormal blandt topchefer, rejser spørgsmålet, om du som ny chef sætter dit eget hold, eller du overtager det gamle. Betydningen af det rigtige hold kan ikke overvurderes. Den gode leder forstår, …

Hold alle informationskanaler åbne

Som ung fuldmægtig i Finansministeriet tog min kontorchef mig med, når mine sager skulle forelægges departementschefen. Ud over en vis ærefrygt over at skulle deltage i møder med den navnkundige Anders Eldrup, så var det en kærkommen lejlighed til at følge sagerne til dørs. Jeg ved ikke, hvorfor min kontorchef valgte denne strategi. Vi har holdt kontakten siden, men aldrig drøftet dette. Den blev ikke …

Stillingsopslag garanterer ikke den bedste kandidat

Nationalbankdirektør Lars Rohde har fået kritik for, at Nationalbanken har ansat en konsulent, uden at stillingen har været slået op. Ideen om, at stillinger skal slås op, bunder i en antagelse om, at arbejdsgiveren derved sikrer, at man får den bedste kandidat. Antagelsen er ikke korrekt. Det er en af de vigtigste ledelsesopgaver at sammensætte det rigtige hold. Holdets sammensætning er afgørende for skabelsen af …

Lad de små fisk slippe

Det er ikke alle medarbejdere, der melder sig syge, som er syge. Men det er hovedparten. Det er ikke alle ledige, der ønsker et job. Men det er hovedparten. Det er ikke alle medarbejdere, der går på arbejde, optaget af at gøre en god indsats. Men det er hovedparten. Det er ikke alle, der modtager kontanthjælp, som er berettiget hertil. For et års tid siden …

Ledelse er ikke raketvidenskab

Ledelse er ikke raketvidenskab Af Lars Reinhardt Møller Lindhardt & Ringhof Vejl. pris: 299,95 kr.   Ledelse er ikke raketvidenskab. Det er titlen på tidligere oberst Lars Reinhardt Møllers nyeste bog om ledelse. Bogen har forord af Niels Duedahl, administrerende direktør for Syd Energi og Årets Leder 2013. Den kan anbefales. Forsvaret kan få unge til at underkaste sig disciplin og hård træning for derefter …

En karriere som burhøne

Det nye sort inden for kontorindretning er storrum. Flere og flere medarbejdere placeres på mindre og mindre plads. Strategien er i højere grad udtænkt blandt økonomer end blandt HR-folk. Fokus er på selskabets omkostninger frem for medarbejdernes trivsel. Det kan på den lange bane vise sig at være en dyr strategi. Tommelfingerreglen ved kontorindretning er, at du skal regne med ca. 25 m2 pr. medarbejder. …

10 bud på god ledelse

God ledelse giver tilfredse medarbejdere og gode resultater. Dårlig ledelse giver utilfredse medarbejdere og dårlige resultater. God ledelse er den væsentligste produktivitetsfremmende faktor på tværs af brancher. Men hvad definerer god ledelse? Der er mange bud. Nu afdød professor Erik Johnsen fra CBS (dansk ledelsesteoris grand old man) sammenfattede ledelse i tre elementer: Fastsættelse af mål, problemløsning og kommunikation. I Berlingske kunne man i juli …

Stress er blevet en folkesygdom

Stressforeningen mener, at 430.000 danskere har alvorlige symptomer på stress. Selvom det må være vanskeligt at gøre præcist op, så er tallet alarmerende højt. Noget må gøres. Men hvordan undgår du den stress, som på længere sigt giver mén (fx søvnbesvær, ondt i maven, hovedpine og koncentrationsbesvær)? Først og fremmest er det vigtigt at erkende, at årsagerne til stress både kan findes på arbejdspladsen og …

Lønforhandling er sjældent en forhandling

80 pct. af den danske arbejdsstyrke er omfattet er en kollektiv overenskomst. For den øvrige del af arbejdsmarkedet reguleres lønnes typisk én gang om året. Medarbejderne har ofte en forventning om, at der er tale om en lønforhandling. Det er sjældent tilfældet. I mine 24 år på arbejdsmarkedet har jeg aldrig oplevet, at det lønudspil, som chefen er kommet med, er blevet ændret. Der er …