Om Ledelsesforum

Ledelsesforum ejes af Lars Mortensen.

Lars Mortensen

Jeg hedder Lars Mortensen og er født i 1966. Jeg har en kandidatgrad i Statskundskab (cand. scient. pol.) fra Københavns Universitet samt en master i Executive Business Administration (E*MBA) fra CBS. Endvidere har jeg videreuddannet mig bl.a. ved Columbia University i New York.

Jeg har været ansat så forskellige steder som Statsministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Falck Danmark, Børsens Nyhedsmagasin, Det Fri Aktuelt, Sundhed Danmark, PensionSelskaberne, Udviklingsselskabet By & Havn og Odgers Berndtson og i vidt forskellige stillinger som analytiker, fuldmægtig, chefkonsulent, kontorchef, ministersekretær, journalist, informationskonsulent, kommunikationsdirektør, direktør og administrerende direktør. I dag arbejder jeg som direktør i Ledelsesforum.

Jeg har haft ledelsesansvar, siden jeg var 28 år, for op til godt 50 medarbejdere. Min ledelseserfaring dækker både over direkte ledelse og ledelse via mellemledere.

Jeg er tidligere medlem af bestyrelsen for Øresundsinstituttet og nuværende medlem af valberedningen. Instituttet er en ikke-kommerciel forening for private virksomheder, regioner og kommuner, hvis formål det er at fremme integrationen i Øresundsregionen bl.a. via analyser og afholdelse af konferencer.

Når jeg ikke arbejder eller blogger, så forsøger jeg at være mest mulig sammen med min kone og to børn. Der bliver også tid til at løbe, gå i biografen, læse og lave mad. Jeg er endvidere mentor ved Løkkefondens Drengeakademi. Drengeakademiets formål er at sætte fagligt svage drenge i stand til at indhente deres efterslæb i skolen gennem faglig og personlig træning.

Hvad har andre sagt om Lars – anbefalinger.