Ledelsesrådgivning

Som leder kan man ofte savne nogen at drøfte sine ledelsesmæssige udfordringer med. Jeg tilbyder mig som en kompetent og interesseret samtalepartner. Du definerer forud for samtalen, hvad vi skal tale om. Jeg vurderer, om jeg har noget begavet at bidrage med. Ingen kan være tjent med varm luft.

Jeg er ikke coach. Jeg fortæller dig gerne, hvad jeg mener, at du bør gøre. Min rådgivning er baseret på mere end 21 års ledelseserfaring fra forskellige brancher – private såvel som offentlige. Jeg har været kontorchef, kommunikationschef, direktør og adm. direktør. Jeg har arbejdet for departementschefer, direktører, generaler, formænd og en statsminister. Jeg tilbyder praksisnær rådgivning; rådgivning som tager udgangspunkt i din virkelighed, men som i nødvendigt omfang også er teoretisk funderet.

Jeg rådgiver såvel erfarne ledere som nyuddannede ledere. Fælles for alle er, at I køber retten til at trække på min viden og erfaring. Du bestemmer, hvad vi skal tale om, og hvor mange samtaler du ønsker. Og mellem samtalerne er jeg ikke længere væk end et telefonopkald. Og hvis din udfordring ikke kan klares ved samtaler og gode råd, definerer vi sammen projektet, og jeg løser opgaven som en klassisk konsulentopgave.

Ring på 20 75 17 03 hvis du vil vide mere.