bestyrelse Tag Archives

Hold alle informationskanaler åbne

Som ung fuldmægtig i Finansministeriet tog min kontorchef mig med, når mine sager skulle forelægges departementschefen. Ud over en vis ærefrygt over at skulle deltage i møder med den navnkundige Anders Eldrup, så var det en kærkommen lejlighed til at følge sagerne til dørs. Jeg ved ikke, hvorfor min kontorchef valgte denne strategi. Vi har holdt kontakten siden, men aldrig drøftet dette. Den blev ikke …